HVAC - Heating Ventilation Air Conditioning

Instalacje HVAC łączą w sobie specjalizacje sanitarną, automatyki oraz mechaniczną. Każda z nich w tego typu instalacji posiada cel nadrzędny, którym jest zapewnienie komfortu pomieszczeniowego w obiekcie. Podczas projektowania, uruchamiania oraz serwisowania danych instalacji należy mieć na uwadze każdą z ww, branż. Poda Naszą opieką znajdują się systemy zapewniające komfortowe warunki pracy dla urzędników jednostek administracji publicznej, biurowych budynków wysokościowych oraz zakładów produkcyjnych. Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług.

Kontakt

mail: biuro@kgmg.com.pl

KGMG Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00 - 867 Warszawa
NIP: 5252780112
tel: +48 22 100 48 61
fax:+ 48 22 100 48 71