SMS – Security Management System

System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie, jest systemem integrujący systemy bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na obiekcie. Przeważnie integrujemy poniższe typy instalacji:

  • system sygnalizacji pożaru
  • system oddymiania
  • system gaszenia pożaru
  • system sygnalizacji włamania i napadu
  • system kontroli dostępu
  • system telewizji dozorowej
  • system nagłośnienia ewakuacyjnego.

Systemy dobrej klasy oprócz swoich podstawowych funkcji wizualizacyjno-sterujących, posiadają zaimplementowane dzienniki zdarzeń, rejestrujące każdy ruch operatora z indeksem czasu. SMS powinien posiadać możliwość stworzenia instrukcji postepowania dla obsługi na wypadek wystąpienia sytuacji alarmowej. Instrukcje powinny być dopasowane do sytuacji oraz spójne z dokumentacją budynkową. Przy odpowiedniej klasy systemach jesteśmy w stanie skonfigurować bezpieczne zewnętrzne łącze, które pomaga nam reagować zdalnie na zgłoszenia występujące w obiekcie. Wówczas czas reakcji skraca się do absolutnego minimum. Takie rozwiązania są coraz częstsze i przy odpowiedniej współpracy służb technicznych, będących na obiekcie jesteśmy w stanie rozwiązywać złożone problemy w trybie zdalnym.

Kontakt

mail: biuro@kgmg.com.pl

KGMG Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00 - 867 Warszawa
NIP: 5252780112
tel: +48 22 100 48 61
fax:+ 48 22 100 48 71