SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System SSWiN jest systemem chroniącym mienie oraz użytkowników znajdujących się wewnątrz jego granic. System składać się może z elementów detekcyjnych, umieszczonych na ogrodzeniach / granicach działek, wszelkiego rodzaju barier, kabli, sensorów itp. Są to elementy mające na celu informowanie użytkownika o przekroczeniu granic posesji / terenu przez osoby do tego nieupoważnione. Wykorzystanie tej informacji oraz dalsze działania zależą od scenariusza zaprogramowanego w centralach włamaniowych bądź od interwencji odpowiednich służb. Instalacje włamaniowe jako pierwsze wykrywają intruza. Czas jaki intruz potrzebuje na dostanie się od pierwszej bariery / ogrodzenia do obiektu powinien być równy lub większy od czasu interwencji odpowiednich służb. Takie założenie determinuje nam środki jakie należy wykorzystać podczas projektowania systemu włamaniowego. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu, uruchamianiu oraz serwisowaniu / utrzymaniu w ciągłej eksploatacji duże systemy SSWiN zainstalowane w obiektach strategicznych

Kontakt

mail: biuro@kgmg.com.pl

KGMG Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00 - 867 Warszawa
NIP: 5252780112
tel: +48 22 100 48 61
fax:+ 48 22 100 48 71