SUG – Stałe Urządzenia Gaśnicze

Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) – są to urządzenia mające na celu rozpoczęcie gaszenia we wczesnej fazie rozwoju pożaru.

Specjalizujemy się w SUG opierających się na środkach gaśniczych, składających się z gazów chemicznych bądź neutralnych. Naszą domeną są instalacje w których detekcja pożaru realizowana jest za pośrednictwem detektorów elektronicznych.

Wykonujemy projekty ww. typu instalacji opierając się na danych architektonicznych pomieszczeń oraz na wizji lokalnej o ile takowa jest możliwa w chwili wykonywania projektu. Do wykonania szczegółowych obliczeń projektowych. Wykonujemy projekt zarówno elektryczny odpowiadający za detekcję pożaru oraz automatykę sterowania systemu. Jak również obliczenia mechaniczne / sanitarne odpowiadające za bezpieczeństwo oraz poprawność działania i propagacji środka gaśniczego. Zajmujemy się również wykonaniem instalacji SUG jak i ich późniejszym serwisem i przeglądami okresowymi. Posiadamy niezbędne kompetencje oraz wyspecjalizowane narzędzia umożliwiające wykonanie usługi na najwyższym poziomie.

Kontakt

mail: biuro@kgmg.com.pl

KGMG Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00 - 867 Warszawa
NIP: 5252780112
tel: +48 22 100 48 61
fax:+ 48 22 100 48 71